ข้อมูล eBook

ชื่อ: สิบสององค์เทพศักดิ์สิทธิ์

ผู้แต่ง: สรวง สวรินทร์

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"๑๒ เทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพ
เพื่อให้กราบไหว้สักการบูชาตามแต่มวลมนุษยชาติ
จะพึงปรารถนาในสิ่งที่หมายกับใจปองนั้น ๑๒ องค์เทพมี
1.พระตรีมูรติ 2.พระพิฆเนศวร 3.พระพรหม 4.พระโพธิสัตว์อริยเมตไตร
5.ไฉ่ซิงเอี้ย 6.เทพจตุคาม 7.พระลักษมีเทวนารี 8.พระศรีมหาอุมาเทวี
9.พระอินทร์ 10.พระราหู 11.พระสยามเทวาธิราช 12.พระแม่ธรณี"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-01-26 14:12