ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนเก่งไม่ร้องไห้

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานส่งเสริมลักษณะนิสัย สำหรับปัญหาที่พ่อแม่พบ เสมอคือ เด็กๆ มักจะร้องไห้ โดยหาเหตุผลไม่ได้ฃ นิทานเล่มนี้จึงสอนให้เด็กๆ และเป็นตัวช่วยอธิบายให้กับ เด็กผ่านนิทานได้เป็นอย่างดี