ข้อมูล eBook

ชื่อ: โอมเพี้ยง

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานสอนให้เด็กรู้จักการเป็นผุ้รับ และรู้จักให้ ผ่านยาย หลาน ที่แสนน่ารัก