ข้อมูล eBook

ชื่อ: 150 Apps Kids Education

ผู้แต่ง: 5d book

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือ 150 App Kids Education นี้ได้ถูกรวบรวมคัดสรรแอพส์ฟรี ใหม่ล่าสุดที่มี
ผู้คนดาวน์โหลดในชีวิตประจำวัน ไว้มากถึง150แอพส์
เพื่อเสริมสร้างจินตนาการความรู้ (IQ) และพัฒนาการ (EQ) สำหรับเด็ก
ของคุณด้วยแอพพลิเคชั่น เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ฝึกนับเลข,คัดลายมือ,โปรแกรมฝึกท่อง กขค,
นิทานก่อนนอน,พุทธปะวัติ ประวัติพระพุทธเจ้า,บุคคลสำคัญของโลก,ABC for Kids,เกมเพื่อฝึกประสาททักษะความจำของเด็ก
ฯลฯ สามารถนำไปใช้ได้ บนอุปกรณ์ iPhone,iPad,iPod Touch,Windows Phone,และ
Galaxy Tab+Note"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-11 01:07
2017-06-19 00:24