ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาบที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          “ประมวลพระฉายาลักษณ์  พระราชประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว” เล่มนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  เพื่อให้ชาวไทยได้ทราบถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประทับอยู่ที่ “สวนบ้านแก้ว” จังหวัดจันทบุรี  พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่งดงาม  ประทับใจชาวจันทบุรีและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียง  พระฉายาลักษณ์  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจและจากคำสัมภาษณ์ของบุคคลที่ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-02 01:09