ข้อมูล eBook

ชื่อ: การแข่งขันกอล์ฟโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุน ‘ประชาธิปก’ ครั้งที่ 2

หมวดหลัก: กีฬา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          การแข่งขัน “กอล์ฟประชาธิปก” ครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งที่ 2 กำหนดจัดให้มีการแข่งขัน 36 หลุม  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ สนามกอล์ฟสามพราน
          ในการจัดครั้งนี้ยังคงรักษาวัตถุประสงค์เดิมคือการหารายได้ทูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายโดยเสด็จสมทบทุน “ประชาธิปก” เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่ได้ทรงมีต่อกีฬากอล์ฟในปัจจุบันประการหนึ่ง และเพื่อเทอดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดแก่การกีฬากอล์ฟในประเทศไทยอีกประการหนึ่ง
          ในปัจจุบันนี้พระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยคือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ จังหวัดจันทบุรี  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้ทรงสร้างตึกประชาธิปกขึ้นเพื่อเป็นตึกศัลยกรรมและได้ทรงตั้ง “ทุนประชาธิปก” ขึ้นเพื่อพระราชทานพระบรมราชินูปถัมแก่โรงพยาบาลนี้ตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีสมรรถภาพเพียงพอที่จะช่วยบรรเทาทุกข์พลเมืองทางแถบภาคตะวันออกได้พอควร ในเวลาต่อมาได้มีโรงเรียนพยาบาลเป็นอีกแขนงหนึ่งของโรงพยาบาล ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย
          สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชปรารภว่า ต่อไปในอนาคตใคร่จะพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์แก่วิทยาลัยครูจันทบุรี  อันมีกำหนดตั้งขึ้น ณ “สวนบ้านแก้ว”ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรม ณ จังหวัดจันทบุรีมานานถึง 20 ปี  ด้วยวิทยาลัยครูแห่งนี้รับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาแถบภาคตะวันออกของประเทศเพื่อผลิตครู อาจารย์ กลับไปรับใช้ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตน ทั้งนี้นับเป็นวัตถุประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
          สำหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้จะเน้นหนักไปทางส่งเสริมการกีฬากอล์ฟ  เพื่อให้เป็นกีฬาที่ดีส่งกับพระราชประสงค์ขององค์พระราชบิดาแห่งกีฬากอล์ฟในประเทศไทย จึงได้พิจารณาจัดเป็นInvitation Golf โดยในครั้งนี้จะเริ่มด้วยการเลือกเชิญเฉพาะสโมสรกอล์ฟที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มนักกอล์ฟที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรว่ามีสมาชิกแน่นอนและมีทะเบียนแต้มต่อที่เชื่อถือได้ ด้วยมีเจตนามุ่งจะขอให้แต่ละทีมที่ส่งมาแข่งขันนั้นประกอบด้วยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกสังกัดโดยตรงของสโมสร หรือสมาคมหรือกลุ่มนักกอล์ฟที่ส่งทีมการแข่งขันจะเป็นแบบไม่ใช้แต้มต่อแต่แบ่งเป็นไฟล์ทเช่นที่เคยจัดมา แต่ในครั้งนี้จะได้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้กับนักกอล์ฟสตรีด้วยเท่าที่จะทำได้ และเพื่อให้ได้ประลองฝีมือกันอย่างเต็มที่จึงจัดให้แข่งขันกัน 36 หลุมภายใน 2 วัน
          เมื่อได้นำความกราบบังคมทูล  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมให้นำตรา “ศักดิเดชน์” อันเป็นตราส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ในรัชกาลที่ 5) มาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้และยังได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน “โล่ตราศักดิเดชน์” เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ด้วย