ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิตยสารทางอีศาน เล่ม 29

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: นิตยสารทางอีศาน

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๙
ปีที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ฉบับ: บุญข้าวสาก/คำเทศนาหลวงปู่ชา
◙ เรื่องเด่น:
- ความยิ่งใหญ่ของ “คราม” เสรี พงศ์พิศ
- หน่อไม้-ต้นไผ่ เรื่องไหนรู้จริง ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
- เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย - ฮากลม “ชัด การชนะ”"