ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไส้เดือนดิน ธุรกิจใหม่ เลี้ยงง่าย รวยเร็ว

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยรากปม
ทั้งดีและร้ายอยู่ในสวนท่าน
"