ข้อมูล eBook

ชื่อ: อยุธยาที่ไม่คุ้นเคย

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ซากอิฐปูน ที่ยังไม่รู้จัก
กับความสำคัญทางประวัติศาสตร์
มีโบราณสถานมากมายในอยุธยา ที่เราคงรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดไชยวัฒนาราม, วัดมหาธาตุ เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่เราคงไม่รู้จักกันเท่าไร แต่ทว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมโบราณสถานภายในพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๙ แห่ง มาจัดรวมไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา"