ข้อมูล eBook

ชื่อ: มติชนบันทึกประเทศไทย 2555

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

365 วันของปีมะโรง หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลุ้น เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจทั้งของไทยและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ทุกเหตุการณ์สำคัญที่ได้เกิดขึ้นทั้งในบ้านเมืองของเรา รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความน่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ล้วนได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในมือของผู้อ่าน ณ ขณะนี้