ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก๋วยเตี๋ยวเด็ด 77 จังหวัด

ผู้แต่ง: กองบรรราธิการ

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แม้ว่าก๋วยเตี๋ยวจะมีต้นกำเนิดจากแผ่นดินจีน แต่ได้แผ่ขยายเส้นสายเข้าสู่แผ่นดินเราตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา