ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกของเบียร์

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" สาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเบียร์นานาชนิด ทั้งประเภทของเบียร์ วิธีการทำเบียร์ ความแตกต่างของเบียร์ในทวีปต่างๆ แม้กระทั่งวิธีการรินเบียร์ ไปจนถึงคุณและโทษของเบียร์ เรียบเรียงโดยนักใช้ชีวิตอย่างนพพร สุวรรณพานิช ที่ได้เพียรเสาะหาความรู้ต่างๆ มาให้ ทั้งจากตำราและประสบการณ์ของตนเอง
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนคู่มือการเดินทางนำชมเบียร์ในที่ต่างๆ ที่เปี่ยมไปด้วยอรรถรสและความรู้ในสิ่งที่เราดื่มด้วย"