ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไปเขมร

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตนว่า ครั้งหนึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขาได้พบกับชายชาวเขมรชื่อ “ทวี” ซึ่งแม้จะเป็นชาวเขมรที่มีชีวิตสะดวกสบาย เคยได้เข้ารับการศึกษาในกรุงเทพฯ ได้พบรักและแต่งงานกับสาวไทยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เมื่อเขาได้รับทราบข่าวคราวว่า บ้านเมืองกัมพูชาของเขาถูกกระทำย่ำยี เขาจึงตัดสินใจหย่าร้างกับภรรยา ก่อนจะออกเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อสมัครเป็นหนึ่งในกลุ่ม “เขมรอิสระ” เพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรู