ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกหมอในป่า

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

บันทึกเหตุการณ์หลังวันที่ 14 ตุลาฯ 2516 ความทรงจำของหมอคนหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติไทย การดำเนินชีวิตในป่า ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้คนที่ร่วมอุดมการณ์ และความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคน...จนถึงวันนี้ได้มีเวลาคิดทบทวน ปลุกความทรงจำนำมาเล่าให้เราได้ฟังกันอีกหน