ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถั่วและธัญพืช เมล็ดพันธุ์แห่งสุขภาพ

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ถั่วและธัญพืช นับเป็นอาหารที่สำคัญในโลกสุขภาพ เพราะเป็นทั้งแหล่งพลังงาน และแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด ในแนวทางอาหารสุขภาพทุกแนวทาง ล้วนเน้นย้ำให้คนเรารับประทานธัญพืชเป็นอาหารเพื่อบำรุงร่างกายและทำให้สุขภาพดี แต่ในบ้านเรา การใช้ธัญพืชประกอบอาหารยังค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด มีอาหารที่ปรุงจากถั่วและธัญพืชไม่มากนัก ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วและธัญพืชจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยความรู้นี้จะเป็นทั้งความรู้ในด้านการเลือกใช้ วิธีการนำไปปรุงเพื่อรับประทานและประโยชน์ที่จะได้จากการบริโภคด้วย