ข้อมูล eBook

ชื่อ: สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" จะมีวิธีใดบ้างที่เราจะพึ่งพา ""ยา"" ให้น้อยที่สุด แต่หันมาพึ่งพาตัวเราเอง เพื่อลดผลข้างเคียงจากยา และเพื่อเป้าหมายทางสุขภาพอย่างปลอดภัยที่สุด โจทย์นี้แหละที่เป็นแนวคิดหลักที่ทำให้เราอยากนำเสนอข้อคิดดีๆ มุมมองใหม่ๆ และทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนในสังคมไทยของเรา ผู้อ่านสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากจะมีแนวทางในการปฏิบัติดูแลร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีแล้ว เรื่องของจิตใจก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงมีแนวทางในการบริหารจิตควบคู่กับการปฏิบัตินำเสนอไว้ด้วย การบริหารจิตให้แข็งแรง ผ่องใส จึงน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข (อย่างแท้จริง)"