ข้อมูล eBook

ชื่อ: 20 กลลวงอนามัย

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"คนเราทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่ปากพาป่วย เราต่างพากันใช้ฟันเป็นจอบ ขุดหลุมฝังศพให้ตัวเอง"""" ทรรศนะข้างต้นของนพ.บรรจบคงจะทำให้เราฉุกคิดกันพอสมควรถึงกระแสบริโภคนิยมที่หลากหลายในทุกวันนี้
ผู้เขียนหยิบยก กลลวงอนามัย 20 ประการ ที่มักถกเถียงกันในสังคมมาอรรถาธิบาย ให้ข้อมูลสองด้านอย่างเป็นเหตุเป็นผล อาทิ แก้วมังกรมีสารก่อมะเร็งจริงหรือ? นมถั่วเหลืองกินแล้วเป็นกะเทยจริงหรือ?, นมวัวหมักบาซิลลัสดีที่สุดจริงหรือ?, 0 แคลอรี่ดีต่อสุขภาพจริงหรือ? ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะตอบปัญหาคาใจได้เป็นอย่างดี ทั้งอ่านสนุก คับคั่งสาระ ด้วยลีลาเฉพาะตัวของผู้เขียน
เป็นหนังสือ """"คู่มือสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า!"""" อ่านวันนี้เพื่อรู้เท่าทัน กลลวง และ เล่ห์ร้าย ที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแนบเนียน อ่านเพื่อฉลาดกินก่อนจะสายเกิน แล้วคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินฟุ่มเฟือย กินตามกระแส มาเป็น """"กินเพื่ออยู่"""" ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอีกต่อไป"