ข้อมูล eBook

ชื่อ: วัคซีนสมองป้องกันภัยจากการกิน

ผู้แต่ง: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"เสริมภูมิต้านทานเสียตั้งแต่วันนี้
หยุด...ปัญหาสุขภาพจากการกินผิดๆ
หยุด...ความเข้าใจผิดในเรื่องอาหารมีปัญหา
หยุด...ความไม่รู้จากอันตรายแอบแฝง
และรู้เท่าทัน...วิทยาศาสตร์เทียม"