ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟรีเซียแห่งนามิธาร์

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วาฮิล อะมีร์ ซะรีฟ เซเนีย
สายเลือดผสมที่พยายามจะล้างสายเลือดตัวเอง
แม้เลือดจะต้องล้างด้วยเลือด
แต่หญิงหนึ่งผ่านเข้ามา
ฟรีเซีย รอนเนล
เธอไม่ยอมปล่อยให้เขาทำเช่นนั้น
เลือดล้างเลือด
โหดเกินไปสำหรับเธอ
ทะเลทรายนามิธาร์กว้างใหญ่ไพศาล แต่เธอจะฟันฝ่าไปเคียงข้างเขา
เพื่อให้เขาเรียนรู้คุณค่าแห่งตัวเอง
และพิสูจน์ความเข้มแข็งแห่งตัวเอง
เมื่อดอกไม้ ฟรีเซีย มาเบ่งบานบนลานทะเลทราย
บอบบาง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ