ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ พ.8

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความขัดแย้ง การต่อสู้ของกลุ่มต่างๆ และบทบาทของขุนนางต่างชาติ กับกุศโลบายในการรักษาพระราชบัลลังก์ มุมมองใหม่ที่ต่างไปจากการตีความทางประวัติศาสตร์ที่ถือกันมาแต่ก่อน