ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีศาจ

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ทุกยุคทุกสมัยจะมีปีศาจเกิดขึ้นเสมอ - ปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกหลอนความคิดเก่าอันคับแคบ ปีศาจที่ขบถต่อความอยุติธรรม เสนีย์ เสาวพงศ์ ได้สร้าง “ปีศาจ” ขึ้นมา เพื่อบรรจุความหวังเรืองรองของคนหนุ่มสาวที่ปรารถนาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมที่พวกเขาอยู่ หนุ่มสาวที่กล้าก้าวออกมาแสวงหาชีวิตและความรักที่ “กว้างไกล” หนุ่มสาวที่เปิดตามองความจริงของชนชั้นกรรมาชีพ และไม่ยอมจำนนกับกรอบกรงใดๆ ก่อนที่ในภายหลังหนังสือเล่มนี้จะกลายมาเป็นหนังสือต้องห้ามในยุค 14 ตุลา และได้รับการยอมรับต่อมาในฐานะหมุดหมายสำคัญซึ่งบ่งถึงก้าวที่ไปข้างหน้าของวรรณกรรมไทยทั้งในด้านเนื้อหาและกลวิธี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-16 01:11