ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนหลังฉาก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใครพูดถึงกับมุมมองที่แตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์