ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประทับในใจราษฎร์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีและงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนมิถุนายน 2549