ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระแก้วมรกต : ตำนานพระแก้วมรกต

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมความรู้ประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตไว้ในเล่มเดียวเพื่อสะดวกในการศึกษาสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพระราชอาณาจักรสยามกรุงรัตนโกสินทร์