ข้อมูล eBook

ชื่อ: พรุ่งนี้ก็ 60 แล้ว

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ในวันที่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะ ‘สังคมผู้สูงวัย’ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกือบ 9 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นอีกในไม่กี่ปีข้างหน้า เราควรทำอย่างไร...นี่คือคัมภีร์เพื่อสุขภาพ ที่จะแนะนำวิธีดูแลให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น