ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภูฏาน วิมานปลายฟ้า

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ดร.วิษณุ เครืองาม เดินทางท่องไปในภูฏานแล้วนำภาพและเรื่องราวน่าประทับใจจากแดนไกลอันห่างสายตาคนทั้งโลกมาเล่าให้ฟัง ทั้งความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติอันงดงามน่าทึ่ง รวมทั้งได้เข้าเฝ้าและรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์ชั้นสูงแห่งภูฏาน  แม้เรามิได้ไปด้วย หากเรื่องราวของภูฏานผ่านถ้อยคำและสายตาของดร.วิษณุ เครืองาม จะทำให้ความฝันถึงแดนหิมพานต์อันอัศจรรย์กลายเป็นสวรรค์ที่มีอยู่จริง