ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลือดเข้าตา

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อาชญนิยายที่ตอกย้ำถึงความเป็นธรรมในสังคม หากตราบใดที่เรายังเคารพและให้ความสำคัญต่อกฎหมาย ความถูกต้องในสังคมจะต้องมี ตำรวจดีๆ คงจะได้ไม่มีแต่ในนิยาย ร.ต.ต.พันแสง อัศวโกวิทวัฒก์ คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ยึดถือความถูกต้องเป็นเข็มทิศ ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีคำว่า “นาย-ลูกน้อง” ...แต่ความเป็นธรรมในสังคมต้องมี ตำรวจโจรต้องหมดไป