ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นวนิยายที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในทุกฉากตอน ฉาบซ้อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัยผ่านบุคลิก รสนิยม และการดำเนินชีวิต