ข้อมูล eBook

ชื่อ: ห้องสมุดอีโรติก

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมบทความว่าด้วยฉากอีโรติกในวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เช่นของฟรอยด์หรือด้วยทฤษฎีวรรณกรรมอื่นเช่นของจาค ลากอง วิเคราะห์ทั้งฉากและตัวละครในฉากร้อนๆ เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ทางวรรณกรรม อ่านเพลินได้สาระ