ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลิงน้อยโอ้เอ้

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือรอตรวจรับ

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

นิทานพัฒนา EQ เมื่อเด็กๆ เรียนรู้การมีวินัยในเรื่องเวลา ผ่านลิงน้อยที่แสนน่ารัก เมื่อไม่ตรงต่อเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับ เจ้าลิงน้อย