ข้อมูลวีดีโอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4 การสร้างงานนำเสนอใน Powerpoint
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
โดยอาจารย์สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดูวีดีโอวิชาอื่น
http://www.vod.rbru.ac.th